Prices rental

Set Ski

Set Snowboard

Kids

80 lei

80 lei

Economy

100 lei

100 lei

Premium

120 lei

120 lei

Race

190/270 lei

Tarife inchirieri
echipamente

Prices include skis (skis, boots, poles)
respectively (snowboard + boots)

Kids:

80 Lei

Economic:

100 Lei

Premium:

120 Lei

Race:

170/250 Lei

Accesorii

Helmet / Goggles / Gloves ADULTS: 30 Lei / piece

Helmet / Goggles / Gloves KIDS: 20 Lei / piece

Promo

Casca + ochelari Adulti 60 Lei / Copii 40 Lei

Helmet + Goggles Adults 40 Lei / Kids 30 Lei

Accesorii

Helmet / Goggles / Gloves ADULTS: 30 Lei / piece

Helmet / Goggles / Gloves KIDS: 20 Lei / piece

Promo

Helmet + Goggles

Adults 60 Lei / Kids 40 Lei

Adults 40 Lei / Kids 30 Lei